Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Quỹ PYN Elite Fund đã mua thêm 5 triệu HUT trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Tasco

+
04:28 29/08/2017
Cổ đông lớn Pyn Elite Fund (Non- Ucits) đã mua thêm 5.000.000 cổ phiếu HUT trong đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Tasco:
Tỷ lệ sở hữu của PYN Tỷ lệ sở hữu của PYN